Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2011
Sympozjum: medycyna podrÓŻy
Kardiologia
Farmakoterapia
  • Porównanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) Dostęp Otwarty

    dr n. med. Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM, Kraków, prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, Kraków, prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski, Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Kraków

Kardiologia
Urologia
  • Nietrzymanie moczu Dostęp Otwarty

    lek. Sylwia Bender, lek. Jacek Borowski, dr n. med. Tomasz Borkowski, dr n. med. Cezary Torz, prof. dr hab. med. Piotr Radziszewski, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pulmonologia
Dermatologia
Farmakoterapia
Nejm
Diabetologia
Przypadek kliniczny
Geriatria
NowoŚci w praktyce