BEZPŁATNY kongres online VMS Interna 2024 już 21-23 maja! 6 sesji - Ponad 25 wykładów - Sesje Q&A | Zapisz się >


Medycyna po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

08/2010
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: ostre zespoŁy wieŃcowe
Nejm
Hipertensjologia
Dermatologia
  • Obrzęk warg Dostęp Otwarty

    lek. Iwona Kuczborska, lek. Agnieszka Rusin-Tupikowska, dr n. med. Alina Jankowska-Konsur Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Akademii Medycznej we Wrocławiu

ByĆ lekarzem
Szczepienia osÓb dorosŁych
NowoŚci w praktyce