Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2009
Słowo wstępne
Edytorial
  • Edytorial Dostęp Otwarty

    dr hab. med. Adam Antczak1

    prof. dr hab. med. Liliana Majkowska2

    prof. dr hab. med. Adam Stępień3

    prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński4

Nowości w praktyce
Sym­po­zjum: astma oskrzelowa
Program edukacyjny: diabetologia
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: hipertensjologia
Program edukacyjny: dermatologia
Program edukacyjny: osteoporoza
Horyzonty medycyny horyzonty medycyny
Być lekarzem
Egzamin z interny