Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2011
Sympozjum: diabetologia
Geriatria
Farmakoterapia
Gastroenterologia
Geriatria
Nejm
Dermatologia
ByĆ lekarzem
Przypadek kliniczny
Kardiologia
NowoŚci w praktyce