Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2009
Słowo wstępne
Edytorial
  • Edytorial Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. med. Andrzej Więcek1

    prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski2

    dr hab. med. Adam Antczak3

Nowości w praktyce
NowoŚci w praktyce
Sym­po­zjum: nefrologia
Program edukacyjny: pulmonologia i alergologia
Inne artykuŁy
Program edukacyjny: osteoporoza
Program edukacyjny: dermatologia
Program edukacyjny: kardiologia
Horyzonty medycyny
Egzamin z interny