Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2010
Sympozjum: nefrologia
Alergologia, choroby pŁuc
Kardiologia
Diabetologia
Hipertensjologia
Nejm
Gastroenterologia
Dermatologia
NowoŚci w praktyce