X Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii! 10 sesji tematycznych – Najlepsi eksperci. Kup dostęp > 


Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2023

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2023
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Proktologia
Endokrynologia
Nefrologia
Farmakoterapia
Okulistyka
Geriatria
Diagnostyka laboratoryjna
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny