Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2010
Sympozjum: choroby zastawek serca
Kardiologia
Dermatologia
  • Jałowa osutka krostkowa Dostęp Otwarty

    lek. Iwona Kuczborska, lek. Karolina Kopeć, dr n. med. Joanna Maj Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Szczepienia osÓb dorosŁych
ByĆ lekarzem
Nejm
Choroby pŁuc i alergologia
NowoŚci w praktyce