Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Artykuł sponsorowany
Onkologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Artykuł sponsorowany
Kardiologia
Chirurgia
Laryngologia
Pulmonologia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny