Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Psychologia
Gastroenterologia
Choroby cywilizacyjne
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny