Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Najczęstsze błędy
Diabetologia
Kardiologia
Endokrynologia
Onkologia
Psychiatria
Przypadek kliniczny
Kierowanie do specjalisty
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Dermatologia
Radiologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny