Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Artykuł promocyjny
Kardiologia
Pierwszy dyżur
Diabetologia
Żywienie
Diabetologia
Przypadek kliniczny
Zgodnie z prawem
Onkologia
Profesjonalizm lekarski
Dermatologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta