Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: pulmonologia
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Neurologia
Onkologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Profesjonalizm lekarski
Przypadek kliniczny
Przypadek kliniczny
Stomatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Chirurgia naczyniowa
Choroby pasożytnicze
Egzamin z medycyny