Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2009

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2009
Słowo wstępne
Edytorial edytorial
  • Edytorial Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski1

    prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz2

    prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski3

Nowości w praktyce
Sympozjum: gastroenterologia
Sym­po­zjum: gastroenterologia
Program edukacyjny: kardiologia
Program edukacyjny: dermatologia
Program edukacyjny: choroby płuc i alergologia
Program edukacyjny: hipertensjologia
Horyzonty medycyny
Być lekarzem
Program edukacyjny: reumatologia
Egzamin z interny