Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2011
Sympozjum: kardiologia
Geriatria
Pulmonologia
Endokrynologia
Neurologia
Diabetologia
Urologia
Nejm
Dermatologia
  • Przewlekła dermatoza Dostęp Otwarty

    lek. Aleksandra Batycka-Baran, dr hab. med. Wojciech Baran, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej, Wrocław

Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
NowoŚci w praktyce