Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2010
Sympozjum: diabetologia
Reumatologia
Kardiologia
Sympozjum: diabetologia
Program edukacyjny: dermatologia
Nejm
Gastroenterologia
NowoŚci w praktyce