Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2011
Sympozjum: neurologia
Geriatria
Pulmonologia
Przypadek kliniczny
Kardiologia
Dermatologia
Nejm
Onkologia
ByĆ lekarzem
Laryngologia
NowoŚci w praktyce