Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2011
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: reumatologia
Pulmonologia
Farmakoterapia
Kardiologia
Ortopedia
Dermatologia
Farmakoterapia
ByĆ lekarzem