Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2011

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2011
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: diabetologia
Farmakoterapia
Pulmonologia
Geriatria
ByĆ lekarzem
Dermatologia
Nejm
Przypadek kliniczny
Sympozjum: diabetologia