Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2010
Sympozjum: kardiologia geriatryczna
Gastroenterologia
Diabetologia
Osteoporoza, reumatologia
Hipertensjologia
Dermatologia
Nejm
NowoŚci w praktyce