Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2010
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: nadciŚnienie tĘtnicze
ByĆ lekarzem
Anestezjologia, chirurgia
ZakaŻenia
Reumatologia
Nejm
Kardiologia, pulmonologia
Program edukacyjny: dermatologia