Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

12/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Gastroenterologia
Kardiologia
Pulmonologia
Medycyna paliatywna
Urologia
Farmakoterapia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny