Podyplomie b3969581086002b1878d586a6246f3219e524082da55d2687d5d39d039ed13f7

Wprowadzenie do diagnostyki topograficznej układu nerwowego

Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

Podziały układu nerwowego

Z wielu istniejących i obowiązujących podziałów układu nerwowego najczęściej stosuje się:

  • podział topograficzny, który dzieli układ nerwowy na ośrodkowy i obwodowy
  • podział czynnościowy, w którym wyróżnia się somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

Ośrodkowy układ nerwowy obejmuje mózgowie, czyli część leżącą w czaszce, i rdzeń kręgowy położony w kanale kręgowym.