Podyplomie 9df00e93a67af17561d56ad20242e7df71949192e177b785ec54fe1a2ce75292

Wprowadzenie do diagnostyki topograficznej układu nerwowego

Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

Podziały układu nerwowego

Z wielu istniejących i obowiązujących podziałów układu nerwowego najczęściej stosuje się:

  • podział topograficzny, który dzieli układ nerwowy na ośrodkowy i obwodowy
  • podział czynnościowy, w którym wyróżnia się somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.

Ośrodkowy układ nerwowy obejmuje mózgowie, czyli część leżącą w czaszce, i rdzeń kręgowy położony w kanale kręgowym.