Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Drgawki gorączkowe

Krystyna Pierzchała

Wstęp

Istnieje silny związek między gorączką a napadami padaczkowymi.

Opieka nad pacjentem z drgawkami i gorączką wymaga ustalenia:

 • czy są to drgawki gorączkowe
 • czy gorączka spowodowała napad u chorego z wcześniej rozpoznaną padaczką
 • czy wystąpił napad reaktywny (objawowy) w przebiegu innej choroby OUN i współistniejącej gorączki.

Definicje

Drgawki gorączkowe

Drgawki gorączkowe definiuje się jako drgawki występujące w fazie gwałtownego wzrostu temperatury ciała w przebiegu choroby gorączkowej bez infekcji OUN, które rozpoznaje się po wykluczeniu innych przyczyn drgawek.

Według definicji International League Against Epilepsy (ILAE) z 1993 r. drgawki gorączkowe to drgawki padaczkowe u dzieci >1 m.ż. w przebiegu choroby gorączkowej, o ile:

 • gorączka nie jest spowodowana przez zakażenie OUN
 • przyczyną drgawek nie są ostre zaburzenia elektrolitowe
 • wcześniej nie występowały drgawki noworodkowe lub nieprowokowane
 • drgawki nie spełniają kryteriów rozpoznania innych drgawek objawowych.

Napad gorączkowy

Napad gorączkowy to występujący u pacjenta z gorączką napad drgawek, niezależnie od wywołującej go przyczyny.

Epidemiologia

Drgawki gorączkowe występują przy podwyższonej ponad normę temperaturze ciała (>37,7°C), najczęściej w przebiegu zapalenia górnych dróg oddechowych lub infekcji żołądkowo-jelitowych. Obserwuje się je u 2-5% dzieci w wieku do 5 r.ż., najczęściej ok. 18 m.ż.; 4% drgawek gorączkowych występuje przed 6 m.ż., a 6% po 6 r.ż. Drgawki gorączkowe występują częściej u chłopców niż u dziewczynek. Czynnikiem ryzyka jest dodatni wywiad rodzinny. U większości dzieci drgawki gorączkowe są jednorazowym epizodem, a u 30-50% mają charakter nawrotowy i powtarzają się: do 6 m.ż. – 50% nawrotów, do 3 r.ż. – 90%. U 8% dzieci z drgawkami gorączkowymi pierwszy epizod drgawek (nie gorączkowych, a reaktywnych) pojawia się w przebiegu wirusowego lub bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a później występują drgawki gorączkowe.

Czynniki prognostyczne nawrotu drgawek gorączkowych

Czynnikami zapowiadającymi nawrót drgawek gorączkowych są:

 • pierwszy epizod we wczesnym wieku
 • dodatni wywiad rodzinny
 • stosunkowo niewielki wzrost temperatury ciała podczas pierwszego epizodu drgawek
 • krótki czas trwania choroby gorączkowej.

Drgawki gorączkowe a padaczka

U dzieci z drgawkami gorączkowymi częściej niż w populacji ogólnej rozwija się padaczka (2-7% w porównaniu z 0,7-1,0%). Wskaźnikami ryzyka rozwoju padaczki u osób z drgawkami gorączkowymi są: