Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Przemijająca amnezja całkowita

Krystyna Pierzchała

Wstęp

Przytomność to stan pełnej świadomości auto- i alopsychicznej. Jest związana z pełnym wybudzeniem oraz stanem czuwania i pozwala na ocenę pamięci, a także pozostałych funkcji intelektualnych. Pamięć może być zaburzona okresowo lub trwale i ulegać postępującej degradacji wraz z pozostałymi funkcjami intelektualnymi.

Definicja

Przemijająca amnezja całkowita (TGA – transient global amnesia) jest heterogennym zespołem odwracalnej utraty pamięci wstecznej i następczej, która sprawia wrażenie zaburzenia świadomości.

Epidemiologia

Chorobę rozpoznaje się najczęściej u osób w średnim wieku. Powyżej 50 r.ż. występuje ona z częstością 23-32/100 tys. osób, a po 60 r.ż. częstość ta wzrasta. W zależności od badanych populacji TGA przeważa u kobiet lub mężczyzn. Rozmaita jest też częstość nawrotów choroby (3-25%). W pierwszym roku od zachorowania nawroty pojawiają się jedynie u 3% chorych.

Etiopatogeneza

Nie wyjaśniono w pełni etiopatogenezy zespołu. Zmienia się ona w miarę doskonalenia metod diagnostycznych. Rozważa się znaczenie:

  • zmian naczyniowych
  • stresu.

Zmiany naczyniowe