Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Neurologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Kostniejące zapalenie mięśni

Kazimierz Tomczykiewicz

Definicja

Kostniejące zapalenie mięśni (MO – myositis ossificans) jest rzadko występującą chorobą cechującą się nienowotworowym heterotopowym tworzeniem się kości w mięśniach szkieletowych.

Postacie

Wyróżnia się trzy postacie choroby:

  • postępujące kostniejące zapalenie mięśni
  • nieurazowe kostniejące zapalenie mięśni
  • ograniczone pourazowe kostniejące zapalenie mięśni.

Postępujące kostniejące zapalenie mięśni

Jest to bardzo rzadko rozpoznawana dziedziczna ciężka i uogólniona postać choroby prowadząca ostatecznie do śmierci. Kostnienie nie ma związku z urazem.

Nieurazowe kostniejące zapalenie mięśni

W przebiegu tej postaci choroby kostnienie występuje samoistnie i nie jest związane z urazami ani po nich nie występuje. Jest to dość rzadka postać MO występująca w przebiegu:

  • niedowładu kończyn dolnych
  • choroby Heinego-Medina
  • oparzeń
  • hemofilii.